Followers

Sunday, 4 November 2012

အင္တာနက္ ေကာ္ပီသမားမ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္ေဆာင္ပုဒ္မ်ား


ေမွးလို႔မေပ်ာ္ ။ အိပ္ပါေသာ္မရ ၊ ရွယ္္ဂြက်ၿပီး ၊ ေအာ္ျပရခက္ ၊ ေတာ္ၾကမွမွတ္လို႔ ၊
ဘေလာ့ဂါကို ၊ ေကာက္ရပ္ပါမွ ၊ သက္သာရေၾကာင္း ၊ ေတြးမေကာင္းလည္း ၊
အေဟာင္းကိုေက်ာ္ ၊ အသစ္ေပၚက ၊ မေတာ္တေရာ္ ၊ ကေလာင္ေက်ာ္လွ်က္ ၊ စာခ်ည္းသက္သက္ ၊
ေဖာ္၀ပ္ျဖစ္မူ ၊ ေတြးကာပူ၍ ၊ အပူဖိစီး ၊ သန္းေခါင္ႀကီး၌ ၊ စိုးႀကီးစိုးေႏွာင့္
ရင္မီးေတာက္သည္ ။ ဘေလာက္သားေလး ဗ်ာပါေ၀

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အနာေဟာင္းသည္ ဟူ၍ အေယာင္ေတြ႕မွ ေဇာကပ္မလန္႔ေလႏွင့္ ။
စာေကာင္းသည္ ဟူ၍ ကေလာင္ေမ့က ေဖာ္၀ပ္မျဖန္႔ေလႏွင့္

အနာေဟာင္းသည္ ဟူ၍ အေယာင္ေတြ႕မွ ေဇာကပ္ကာလန္႔ပါမူ မလိုအပ္ပဲ ေရာဂါရင့္ကာ ေရတိမ္နစ္ရမည္ ။ စာေကာင္းသည္ ဟူ၍ ကေလာင္ေမ့က ေဖာ္၀ပ္ျဖန္႔ ပါမူ မလိုအပ္ပဲ ေျပာစရာျဖစ္ကာ ကေလာင္တိမ္နစ္ရမည္ ။ အနာသိက ေဆးရွိသည္ဆိုေသာ္ျငား စာသိ၍ ကေလာင္မရွိပါမူ အူတူတူႏွင့္ အ႐ူးမ ဗိုက္ရသကဲ့သို ျဖစ္ေပလိမ့္မည္သာ ။ အ႐ူးမကား ဒူးႏွင့္မ်က္ရည္သုတ္ရေကာင္းမွန္း မသိစေကာင္း ၊ ကေလာင္႐ူးမ်ား သည္လည္း ႏွလံုးေသြးျဖင့္ ကေလာင္ေရးေၾကာင္း မသိစေကာင္းကို ထပ္ေလာင္းသိေစခ်င္သည္ ။

ေကာ္ပီ႐ိုက္စ္လည္း အေတြးမဆန္းႏွင့္ ၊ ေဆာ္ၾကည္ဂိုက္လည္း အေပးမၾကမ္းႏွင့္။

ေကာ္ပီ႐ိုက္စ္ အေတြးဆန္းက ေဂ်းလမ္းသို႔ႂကြေခ်ရလိမ့္မည္ ။ ေဆာ္ၾကည္ဂိုက္ အေပးၾကမ္းက ေဆြးလမ္းသို႔ ျမန္းရေခ်လိမ့္မည္ ။ေကာ္ပီ႐ိုက္စ္ အေတြးဆန္းကာ ေပ့စ္က ရွင္းရခက္ေပမည္ ။ ေဆာ္ၾကည္ဂိုက္ အေပးၾကမ္း ကာ ေတြ႔က ျငင္းရခက္ေပလိမ့္မည္ ။အဆင္မသင့္ပါက အပင္ျမင့္မွ အုန္းသီးေႂကြက်သကဲ့သို႔ အပိုဆုရကာ အထိနာေပလိမ့္မည္ ။
ဆိုရလြယ္သည္ ဟူ၍လည္း ရက္(ပ) ဂီတဆိုသည့္ သီခ်င္းႏွင့္ မဆဲေလႏွင့္
ငိုရလြယ္သည္ ဟူ၍လည္း စပ္ၿပီဟဆိုသည့္ ဟင္းႏွင့္ မဆြဲေလႏွင့္

ဆိုရလြယ္သည္ဟူ၍ ရပ္(ပ) ဂီတ သီခ်င္းႏွင့္ဆဲက သားႏွင့္အမိ ေမာင္ႏွင့္ႏွမ ၾကားရ ၊ နား၀ မခ်မ္းသာ ျဖစ္ေခ်လိမ့္မည္ ။ ငိုရလြယ္သည္ဟူ၍ စပ္ၿပီဟ ဆိုသည့္ ဟင္းႏွင့္ဆြဲက အ၀င္စပ္ယံုမက အထြက္ပါစပ္၍ မ်က္ရည္ ႏွစ္ခါက်ရေပလိမ့္မည္ ။ သီခ်င္းတြင္ သီခ်င္း၏ အႏုပညာရွိသကဲသို႕ ဟင္းတြင္လည္း ဟင္း၏ အရသာရွိေပရာ ကေလာင္မပါေသာ ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္မွစာသည္ ဆဲေနေသာ သီခ်င္း သိုးေနေသာဟင္းသာ ျဖစ္ေပမည္ မဟုတ္တံုေလာ ။

ေမးလို႔မေတာ္ ။ တစ္ေၾကာ္ေၾကာ္ႏွင့္ ၊ ေအာ္ေအာ္ေမးလည္း ၊ ေျဖေရးမရ ၊ ေပ့စ္(Paste)လုပ္ၾကသည့္ ၊ ၀င္ကစြပ္မ်ား ၊ သေကာင့္သားက ၊ ရွက္အားမထင္ ၊ ေကာ္ပီတင္ၿပီး ၊
သူလွ်င္ေရးႏိုး ၊ ဖ်က္၍တိုးကား ၊ ရိုးတိုးရိပ္တိတ္ ၊ ကေလာင္စိတ္မရွိ ၊ အဆိပ္ဘ၀င္ ၊ စိတ္အလ်ဥ္ျဖင့္ ၊
အျမင္ေသးႏုပ္ ၊ ေကာ္ပီလုပ္ကာ ၊ ဂုဏ္႐ုပ္ဆင္ၿပီး ၊ လူတြင္က်ယ္ေအာင္ ၊
ဟန္႐ုပ္ေဆာင္သည္ ။ အေမာင္သားေလး မာပါေစ ။ 

 သဘာေကာင္းလို႔ ဂြင္ မေကာင္းပဲလည္း မတင္ႏွင့္ ၊ ကဗ်ာေကာင္းမို႔ ခြင့္ မေတာင္းပဲလည္း မျပင္ႏွင့္


သဘာေကာင္းလို႔ ဂြင္မေကာင္းပဲတင္က ပြဲက်ပ္မို႔ ကေယာင္ကစား အဆင္မသင့္သည္ကို ျမင္ရမည္ ။ ကဗ်ာ ေကာင္းမို႔ ခြင့္မေတာင္းပဲျပင္က ကၽြဲခတ္သို႔ ကေလာင္သမား ရင္နင့္သည္ကို ျမင္ရေပမည္ ။ဂြင္မေကာင္းပါက ေမာင္းေပါက္ထားသည့္ေငြ ဂိုးေပါင္းႏွင့္ေက်ရသကဲ့သို႕ ၊ ဂြင္ေကာင္းပါက မူးမူးႏွင့္ ေလာင္းမိၿပီးမွ ေမာင္းေပါက္ရတတ္သည္ မဟုတ္ေပေလာ ။သို႔ေသာ္ျငား အႏုပညာဆိုသည္ကား ေလာင္းကစားမဟုတ္သမို႔ ေျမာင္းၾကားသို႔မပို႔ေလႏွင့္ ၊ သင္ဆင္ျခင္ပါေလာ့ ။

အခ်က္မသိေတာ့ သားမက္ကို သူခိုးထင္ ၊ ငွက္မသိေတာ့ ဆက္ရက္ကို ခ်ိဳး (ဂ်ိဳး) ထင္

အခ်က္မသိေတာ့ သားမက္ကို သူခိုးထင္ ၊ ငွက္မသိေတာ့ ဆက္ရက္ကို ခ်ိဳး (ဂ်ိဳး) ထင္ဆိုသကဲ့သို႕ Select မမိ ေသာ ကေလာင္သည္လည္း ခ်ိဳး (ဂ်ိဳး)တင္မက သူခိုးဘ၀ သို႔ေရာက္ရေပလိမ့္မည္ ။ ေဟာဒီက ပဲျပဳတ္ဟု အသံကုန္ ဟစ္ေနေလေသာ ေစ်းသမကို ၊ တျပြတ္ျပြတ္ႏွင့္ စားပြဲထိုးေခၚသကဲ့သို႕ေခၚပါက ငတ္ရမည္မွာ အမွန္တည္း ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အသံတူျဖင့္သာ ေခၚလိုက္ပါမူ နံနက္စာ ထမင္းေအးကို ပဲျပဳတ္ျဖင့္ေလြးရေပလိမ့္မည္ ။ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ေရးသူ ဖတ္သူ ယဥ္ေက်းမႈတူပါက ေကာ္ပီ႐ိုက္(စ္) ဆိုသည္ႀကီးကို ေတာ္ၿပီ ဖလိုက္ႏွင့္သာ ျပန္ေခ်ေတာ့ဟု ေငါ့၍ရေပၿပီ ။သို႔မဟုတ္ပါမူ ေကာ္ပီရိုက္(စ္)ႀကီးႏွင့္ အေတာ္ကသီလိုက္မည့္ျဖစ္ျခင္းကို ျမင္ျပင္းကပ္ေအာင္ ျမင္ရေပလိမ့္မည္ ၊ အသင္ ရင္မပူပါဘိေလာ ။

စာမူကိုျပန္ေပးဆြဲ၍လည္း မယူေလႏွင့္ ၊ ရြာသူကို အမွန္ေလးပဲ ဟူ၍လည္း မၾကဴေလႏွင့္ ။


စာမူကို ျပန္ေပးဆြဲ၍ ယူက ကေလာင္ရွင္ ရင္ႏွစ္ျခမ္း ျဗန္းျဗန္းကြဲေပလိမ့္မည္ ။ ရြာသူကို အမွန္ေလးပဲဟူ၍ ၾကဴက ေနာင္တြင္ အျမင္ဆန္း အရမ္းအရမ္းလြဲေပလိမ့္မည္ ။ ေရးသူ ေပးသူ သတိမမူပဲ စာမူကို အပိုင္ႀကံက ျပန္ေပးသမားဘ၀သို႔ ေရာက္ရသကဲ့သို႔ ။ ေရွ႕လူ ေနာက္လူ မေမးမူပဲ ရြာသူကို အပိုင္ႀကံက အမွန္အေဆြးသမား ဘ၀ ေရာက္ရေပလိမ့္မည္ ။ အယူ အဆမွားပါက ကမာၻေက်ာ္ ေဘာသမားမ်ားပင္ ပယ္နယ္တီႏွင့္ လြဲရသကဲ့သို႔ ကံအေၾကာင္းမလွပါက ေစ်းပါက်ႏိုင္ေပးေသး၏ ။ထို႔အတူ ကံအေၾကာင္း မလွပါမူ ဘတ္(စ) ကားေပၚ၌ လူၾကပ္ေနခ်ိန္ လက္သြက္သူ တစ္ဦးေၾကာင့္ သင့္အား အပ္စူးႏိုင္သကဲ့သို႔ ။ ကံအေၾကာင္း ေကာင္းပါမူ က်န္းမာေရးကို လမ္းဂြေဘး၌ ေျဖရွင္းေနရင္း ေရွ႕မီးမလင္းသည့္ကား ျဖတ္အသြားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ေပသည္ မဟုတ္ေလာ ။
ေတြးလို႔မေပ်ာ္ ။ ျမင္မေတာ္လို႔ ၊ စာေဖာ္ထုတ္ကာ ၊ ေမတၱာစာႏွင့္ ၊ စာနာေစေၾကာင္း ၊
သံခ်ိဳေလာင္းသည္ ၊ စာေကာင္းသည္ကား ၊ အလကားမရ ၊ တစ္အားညံ့ႏု ၊
ခံစားမႈျဖင့္ ၊ ျပဳစုေကၽြးေမြး ၊ ကိုယ့္ရင္ေသြးမို႔ ၊ အေတြးျဖင့္ပင္ ၊ ဘ၀င္မေအး ၊ ႀကိတ္ပူေဆြးရ ၊
စာေလးေကာင္းလို႔ ၊ ေဖာ္၀ပ္ပို႔လွ်င္ ၊ စာတို႔ဖခင္အား ၊ သိျမင္ေစေအာင္ ၊
ေတြးျမင္ေယာင္သည္ ။ ကေလာင္သြားေလး ပါပါ ေစ ။

အေတာင္မပါလည္း ဒါေကာင္းသည္ဟူ၍ ျဖတ္ပိုင္းေမးကာ မရွင္းႏွင့္
ကေလာင္မပါပဲ စာေကာင္းသည္ဟူ၍ ရီပလိုင္း (Reply) ေမးဖို႔ မပ်င္းႏွင့္ ။

အေတာင္မပါလည္း ဒါေကာင္းသည္ဟူ၍ ျဖတ္ပိုင္းေမးကာ ရွင္းပါက စားၿပီးသားႏွင့္ တိုးတတ္သည္ ။ ကေလာင္ မပါပဲ စာေကာင္းသည္ဟူ၍ ရီပလိုင္းေမးဖို႔ ပ်င္းက တစ္အားၿဖီး မ်ားႏွင့္ တိုးတတ္သည္ ။ ေခတ္ကာလ တစ္အားၿဖီးမ်ားကား ကုလားႀကီးမ်ားပင္ သြားေရက်ေအာင္ ေျပာတတ္ေနေသာေၾကာင့္ ၊ သင္အေနမတတ္ပါက ေလတစ္ခ်က္အႀကီးပစ္ကာ ဖရီးကစ္ပင္ေတာင္းသြား ေခ်လိမ့္မည္ ။ အကယ္၍ ဂိုး၀င္ေလမွ တစ္မ်ိဳးျမင္ကာ ဘြာခတ္ေလက အခ်ိဳးျပင္ပါ အ၀ါကဒ္ဟု ႏွစ္ခါထပ္ သတိမေပးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားေပလိမ့္မည္ ။

အေယာင္သိက ေဆးဆရာသို႔ တစ္ခ်က္မဆိုင္းေမးပါ ၊
ကေလာင္မသိက ေမးလ္ဆရာသို႔ ရီပလိုင္းေပးပါ ။

အေယာင္သိက ေဆးဆရာသို႔ တစ္ခ်က္မဆိုင္း မေမးက ေရာဂါရင့္ကာ ရွင္းရခက္ေပလိမ့္မည္ ။ ကေလာင္ မသိက ေမးလ္ဆရာသို႔ ရီပလိုင္း မေပးက ေျပာစရာျဖစ္ကာ ျငင္းရခက္ေပလိမ့္မည္ ။ သို႔ပါ၍ စာေကာင္းသိ၍ ျဖန္႔မည့္ ဟန္ျပင္ပါက ကေလာင္သြားအား ေမ့မထားသင့္ေၾကာင္း သတိေကာင္းေကာင္းထားေစခ်င္သည္ ။ အျမင္ မေတာ္သည့္စာ ကေလာင္မပါပဲ ေရာက္လာေသာ္ျငား ျပန္သြားဟု မလႊတ္ပဲမေနေလႏွင့္ ။ ကေလာင္ သိေသာ္ျငား ေယာင္မွား၍ပင္ အေရးမပ်င္းေလႏွင့္ ။ကေလာင္ရွင္ အမည္တပ္ကာ အေရွ႕အရပ္သို႔ ေဖာ္၀ပ္ပါေလ ။ သင့္အတြက္ ကေလာင္ရွင္က အေမွာင္ျပင္ျဖစ္ေနေသာ သူ႔စာအတြက္ က႐ုဏာသက္သည့္ ေစတနာကို အေသအခ်ာပင္ ေ၀ျဖာစြာ အသိအမွတ္ျပဳေပလိမ့္မည္ ။

စာေကာင္းကို ေဖာ္၀ပ္လုပ္ပါက ခ်က္တည့္လွ်င္ အေတာ္မက္ေပလိမ့္မည္ ။ ကေလာင္ေကာင္းကို ေဖာ္၀ပ္ မလုပ္ပါက ခ်က္မတည့္လွ်င္ အေတာ္ခက္လိမ့္မည္ ။သို႔မဟုတ္ပါမူ ေရွ႕ေနေပးေငြ ၾကက္ေသာက္ေရ နတ္အုန္းေရႊခ် ျပန္မရဟု ေရွးလူႀကီးမ်ားဆိုၾကေပေသာ္ျငား ေခတ္ကာလအရ တရစ္တက္၍ ေဖာ္၀ပ္လုပ္စာ သင့္ကဗ်ာ ကေလာင္မပါေသာ္ႂကြ ျပန္မရ ဟုမွတ္ရေခ်လိမ့္မည္ ။

သို႔ဂလို အေရးေၾကာင့္ ဘေလာက္ေက်းရြာ အတြင္း ၊ အေဟာက္အဖ်င္းမ်ား ႀကီးထြားေနၿပီးသကာလ ၊ အျပင္အခၽြတ္အေျပာင္ တအားမ်ားလွေသာ ၊ ၀င္ကစြပ္ ကေလာင္သြားမ်ားႏွင့္တကြ ၊ ေမးလ္တကာသို႔ ေျပးကာေရာက္ေနေလေသာ ၊ ေျဖမေတာ္မည့္ ဖေအမေပၚသည့္ ပို႔စ္ကေလးမ်ား အတြက္ ၊ေမးလ္ တကာကို အစိုးရေတာ္မူေသာ အေတာ္မသတ္အတင္းလႊတ္သည့္ ၊ ေဖာ္၀ပ္(Forward)မင္းသို႔ လွစ္ကာအသာထုတ္၍ ေမတၱာစာတစ္ပုဒ္ ကို ဘေလာက္ဂတ္မင္းမွ အေရာက္ခ်က္ခ်င္းပို႔သပါ၏ ။

2 comments:

  1. မမေမ့ရဲ့စာေတြၾကဳိက္လုိ့ကူဒပါရေစ

    ReplyDelete
  2. ဒီစာေတြျပန္ဖတ္ရေတာ့
    သိမ္းထားေပးတဲ႔ ေမ့ကို ေက်းဇူအထူးပါ

    ReplyDelete

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္