Followers

Tuesday, 31 May 2011

ေမာဟ မ်ိဳထား တို႔လူသားအျပင္ေလာကတြင္ လည္းေကာင္း ၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း လူတစ္ခ်ိဳ႕၏ အတြင္းစိတ္သည္ ။ 

ယဥ္ေက်းသလိုႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုတတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ခဲ့ဖူးေလသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ႏွင့္ 

ဆံုးျဖတ္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ။ ရိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုတတ္ျခင္းသည္ ။ ပညာတတ္ ျခင္း ၊ ပညာမတတ္ျခင္းႏွင့္

၊ မဆိုင္ဟု ျမင္မိပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္ထဲက စာေပ ပညာကို ၂ တန္းသာ သင္ခဲ့ဖူးပါသည္ ။ 

မိဘႏွင့္ အတူမေနခဲ့ရသလို ဆရာသမားမ်ား၏ ၊ ဆံုးမ သြန္သင္မႈကိုလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 

ၾကားနာခဲ့ရသူလည္း မဟုတ္ပါ ။ သို႔ေပမယ့္ ဘ၀၏ အေတြ႕အႀကံဳ အရ ။ မည္သည့္ အရာ ေကာင္းသည္ 

ဆိုးသည္ကိုေတာ့ ခြဲျခားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ လူေတြမွာ မိမိကိုကိုယ္ မိမိ ျမင္ႏိုင္ သိႏိုင္ဖို႔ လိုပါ သည္ 

။လူတစ္ေယာက္ စည္းကမ္းရွိေအာင္ ေျပာဆိုေနတတ္ျခင္းသည္လည္း ။မိမိစိတ္မွ ျပစ္ေပၚေစပါသည္ 

သို႔ေပမယ့္ ။ မိမိစိတ္ကို မိမိ ျပန္လည္မျမင္မိျခင္း ျပန္လည္မသံုးသပ္ မိလွ်င္ ။ လူသည္ စည္းကမ္းမရွိ 

ပ်က္ဆီးတတ္ပါသည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိကိုကိုယ္ မိမိ မွားမွန္းသိေပမယ့္ ။ အသိေခါက္ခက္ အ၀င္နက္ 

ဆိုသလို ၊ အမွတ္မထင္ ေျပာဆိုေနထိုင္တတ္သည္ကို ေတြ႔မိပါသည္ ။ ဤသည္မွာ( ေမာဟစိတ္ ) ဖုံးလႊမ္း 

ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ။ ေမာဟ စိတ္သည္ ၊ မိမိဟုတ္မာ ညစ္ညမ္း ဆိုးသြမ္းေသာ အျပစ္ကိုလုပ္ေနသည့္တိုင္ 

အျပစ္ကို အျပစ္မွန္းမသိပဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္ ။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ဤဆိုဒ္ထဲတြင္ ထိုသူသည္ ။ အေျပာ 

အဆို ရိုင္းစိုင္း၏ ထိုသူသည္ ညစ္ညမ္း၏ ။ ဤသူကို မိေကာင္းဖခင္ သားသၼီးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ 

ႏိုင္ရန္ ဤ ဆိုဒ္မွ ထုတ္ျပစ္လိုက္သည္ ။ ထိုသူသည္ အျခားေသာ နာမည္ႏွင့္ ျပန္၀င္လာ၏ ။ မူလပံုစံ 

အတိုင္း ဆဲဆို ညစ္ညမ္းေလ၏ ။ ထိုလူမ်ိဳးတို႔သည္ ၊ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္၏ ၊ ထိုသူသည္ မိဘ ဆိုဆံုးမမႈ 

ရွိေလ၏ ။ သို႔ေပမယ့္ မိမိအမွားကို မိမိသိပါလ်က္ ။ မျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ၊ ေမာဟ စိတ္ ဖံုးလႊမ္းေနျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤ အမွားမ်ိဳးပင္ ေမာဟစိတ္ ဖုံးလႊမ္းေနသလား” ။ မဟုတ္ေပ မည္သူ႔ ကိစၥမဆို 

ဒီကိစၥကို ငါလုပ္လိုက္လ်င္ မွားမည္ဆိုတာကိုလည္း သိသည္ ၊ သိသိႀကီးႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ျခင္းသည္ 

ေမာဟ စိတ္ ဖုံးလႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေလာက၌ မိုက္မဲမႈ ဟူသမွ်သည္ ၊ ေမာဟ၌ သာ အေျခ 

တည္၏ ။ ေမာဟစိတ္ကို အမိုက္စိတ္ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္ ။ မသိျခင္း တရား ႀကီးစိုးေနသူကို ၊ လူမိုက္ 
လူအ လူႏံု လူထိုင္း လူဖ်င္း လူၿပိန္းဟု ေခၚၾကသည္။ ေမာဟ ရွိေသာသူအတြက္ ေလာက ႀကီးသည္ ၊ 

အေမွာင္အတိ ျဖစ္ေနတတ္သည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယခုဆိုလွ်င္ အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ 

ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြၾကပါသည္ ။အြန္လိုင္း အသံုး မျပဳသူေတြထက္စာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ 

အျမင္က်ယ္ၾကပါတယ္ ။ အျမင္က်ယ္ေသာ စကားလံုးကို ေျပာင္းျပန္ ေတြးလိုက္ပါက အၿမဲက်င္းဟု ၊ 

အေျဖ ျပန္ထြက္လာပါသည္ ။ ဤ အေျဖသည္ ၊ေလ့လာစရာေတြ ျပည့္စံုေနပါလ်က္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့

ေနတတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ၊ အၿမဲက်င္းေနေသာ ေမာဟ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။ ေလ့လာမႈ 

မရွိေသာေၾကာင့္ ( သို႔ ) မသိေသာေၾကာင့္ ၊ မိမိ လုပ္သမွ် အမွာခ်ည္း ျဖစ္ေနတတ္၏ ၊ ဥပမာေျပာရလွ်င္ ၊ 

လူတစ္ေယာက္သည္ပိုစ့္ တစ္ပုဒ္ ၀င္ဖတ္ပါသည္ ။ သူ၀င္ဖတ္ေသာ စာေပသည္ တစ္ဖက္စြန္းက်စြာ 

 ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မန္႕ေပးခဲ့ရာတြင္ လမ္းမျပပဲ ေဒါသႏွင့္ ေရးခဲ့၏ ။ 

ထိုလူသည္ စာေရး သူထက္ ေမာဟစိတ္ ပိုသြားသည္ ။ စာေရးသူသည္ မသိ၍ ေရးမိသည္ဟု ေတြးရမည္ ။ 

မိမိသည္ ထိုသူ၏ စာေပအား အမွားအမွန္ ခြဲျခားတတ္သည္ ။ သို႔ေပမယ့္ ေဒါသႏွင့္ ေကာ္မန္႕အား 

ေရးေပးခဲ့သည္ ။ ထိုသူ သည္ ။ အသိေခါက္ခက္ အ၀င္နက္ ေမာဟ ဖုံုးလႊမ္းေသာ ပညာတတ္သူ ျဖစ္၍ 

သြားပါသည္ ။ လူတို႔သည္ ခ်စ္ေအာင္ ေျပာသည္လည္း ဤ ပါးစပ္ျဖစ္သည္ မုန္းေအာင္ေျပာသည္လည္း 
 
ဤ ပါးစပ္မွ ျဖစ္သည္ ။ အမွား အမွန္ ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာပညာတတ္ ၊ ေမတၱာစိတ္ရွိေသာ သူတို႔သည္ ။ 

အမွားျဖစ္ေနသူ တစ္ေယာက္ အား ။ အမွန္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ခ်ိဳသာစြာ လမ္းျပတတ္သည္ ။ ေမာဟစိတ္ 

ဖံုးလႊမ္းေနေစဦး ။ ေလာက၌အရာရာကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနလိုလွ်င္ မိမိစိတ္ကို ထိန္းၿပီး ခ်ိဳသာစြာ 

ေျပာဆိုတတ္ေသာသူသည္ ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူ ခ်စ္သူ ခင္သူ ေပါမ်ားေသာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္မွာ ၊ 

မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ ေလာဘေၾကာင့္ မွားၾက၏ ။ ေဒါသေၾကာင့္ မွားၾက၏ ။ 

ဤအထဲတြင္ ေမာဟရွိသူက မသိမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္သံုးပါး မွားယြင္းေနတတ္သူ ျဖစ္၏ ။ ေမာဟ (ခ) 

မသိေသာသူ၏ စိတ္သည္ ၊အလံုးစံု စည္းကမ္းမဲ့မႈ ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားတတ္ပါသည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ 

ေမာဟဆိုေသာ မသိမႈ မရွိေအာင္ အသိ ပညာကို ေလ့လာရေပမည္ ။ အသိကို သတိႏွင့္ ထိန္းရေပမည္ ။ 

တစ္ခ်ိဳ႕ လူတို႔သည္ အမ်ားအျပားသိ၏ သိေတာ့ သိသည္ သို႔ေပမယ့္ မဟုတ္က ဟုတ္ကေတြ အမ်ားႀကီး 

သိေန၍ ဘုန္းႀကီးတေစ ၦ ျဖစ္သြား၏ ဤသည္မွာ အသိကို သတိ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေလာက၌ 

လူသားတို႔ အတြက္ စိတ္စည္းကမ္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၊ အသိဉာဏ္ ပညာသည္ ေမာဟကို 

ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္ ။ ထိုေၾကာင့္ ပညာကို ရွာေဖြ ရမည္ ။ အသိဉာဏ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္ ၊ ထို႔ေနာက္

သတိႏွင့္ ျပဳမူ ေျပာဆို ေနထိုင္ ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ေရာ ေလာက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ပါ 

ေအးခ်မ္းတဲ့ ကမၻာေျမႀကီးအေပၚမွာ ကံေကာင္း ေထာင့္မစြာ အဖိုးတန္တဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ ။


လူလာျဖစ္ရတာပါလားဟု ေတြးမိၿပီး ။ ထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာျဖင့္ ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကမွာပါ . . . . လူျဖစ္ၿပီး 

မည္သို႔မွ ေျပာဆို ဆံုးမမႈ မရေသာသူကို ။ ကၽြန္ေတာ့ကို္ ငယ္ငယ္က ဆရာေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္ . . . . . 

ရင္ေမာင္တဲ့ ငါေျပာဆို ဆံုးမသမွ် နားမလည္ႏိုင္ရင္ မင္းဟာ လူမဟုတ္ဘူးတဲ့ . . . . လူေတာ့လူပဲ လူ႔ 

တိရစ ၦာန္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္တဲ့ဗ်ာ . . . . . . .။

စာေပ ဗဟုသုတေရးသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ျပဳျပင္ရင္း ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ကိုပါ သိရွိေစရန္ 

ေရးသားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ္အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြ အျပစ္ဆိုသလိုေပါ့ ။ 

ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္ပဲနဲ႕ လူၾကားေကာင္းေအာင္ နာမည္ထြက္ေအာင္ေလ်ာက္ေရးေနတယ္လို႔ေတာ့ 

မေျပာလိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ . . . . ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ ေမာဟ (ခ) အသိတရားမရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါႏိုင္သည္ ။သူငယ္ခ်င္း အားလံုးကို ခ်စ္ခင္လွ်က္ . . . . .ဂ်ဴပီတာ ကိုရင္ေမာင္ . . . ၂၀ . ၄ . ၂၀၁၁ .

0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္