Followers

Saturday, 1 September 2012

အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးေလာ၊ ဆိုးက်ိဳးေလာ

ကိုေအာင္ထက္ ေပးလာေသာ

“အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားကို ေကာင္းက်ိဳးတက္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစနိုင္သည္ ”

ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ အဆိုျပဳလႊာကို ျငင္းဆိုသည္။
အေၾကာင္းမွာ အင္တာနက္ဆိုသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ လူသားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႕ ေန႕စဥ္အသံုးျပဳေနခဲ့ၾကသည့္ အင္တာနက္သည္ ကၽြန္မတို႕အား သင္ယူမႈမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ သံုးစြဲတတ္သူအတြက္ အင္တာနက္သည္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ရတနာသိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။လိုတရနိုင္သည့္ ေမွာ္ဝင္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္သည့္ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူငယ္မ်ားကို ဥာဏ္အလင္းထိုးေဖာက္ေပးနိုင္သည့္ မ်က္ေစ့တစ္စံုျဖစ္သည္။ သင္ယူလိုသူတိုင္းအတြက္ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုသည့္ စာသင္ေက်ာင္းၾကီးျဖစ္သည္။
ပညာရလိုသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္ရွိေနပါေစ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္း ပညာသင္ၾကားနိုင္ေသာ ေက်ာင္းၾကီးျဖစ္သည္။အခမဲ့ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ေငြေၾကးအားျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိအလိုရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးနိုင္သည္။

လူမ်ိဳးတိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္၊စာေပမ်ားကို ထိုအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေလ့လာနိုင္သည္။
အလႊာမတူသည့္ လူသားမ်ား အားလံုးကို တစ္သားတည္းျဖစ္ေစကာ လက္ခ်င္းယွက္ စည္းလံုးေပးနိုင္ခဲ့သည္။ 

အိုးမကြာ၊အိမ္မကြာ ေစ်းဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း ကမၻာပတ္၍ ေစ်းဝယ္နိုင္သည့္ ေစ်းခင္းၾကီးျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။

စာေပပညာရွင္မ်ားအတြက္ အသိပညာ၊အတတ္ပညာ၊ဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝရာ ဌာနလည္းျဖစ္ေနခဲ့ျပန္သည္။

နည္းပညာ၊အတတ္ပညာမ်ားကို ႏွီးေနွာဖလွယ္ရာ ေဒသအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ခဲ့သည္။
ေန႕စဥ္နွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနတတ္ေသာ ကမၻာၾကီးအေၾကာင္းကို စကၠန္႕အတြင္း သိရွိနိုင္သည္မွာ အင္တာနက္ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မက ကၽြန္မတို႕ အလွမ္းမမွီနိုင္ေသးသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားစြာလည္း ထို အင္တာနက္ထဲတြင္ ရွိေနနိုင္ပါေသးသည္။

အင္တာနက္သည္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို မိမိကိုယ္တိုင္ လမ္းေလွ်ာက္နိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းသင္ယူေပးသည့္ မိခင္တစ္ဦးႏွင့္ ပမာတူသည္။ ဘဝလမ္းခရီး၌ ေတြ႕ရနိုင္သည့္ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္ကို လမ္းျပေပးနိုင္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းစကိုလဲ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးနိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ေတြးေခၚမႈ အပိုင္းကို ရင့္က်က္ေစသည္။


ထိုေၾကာင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲျခင္းမွာ အဘယ္မွာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္နိုင္ပါနည္း။
ေကာင္းက်ိဳးကို အသံုးခ်၍ ဆိုးရြားစြာ ဖန္တီးတတ္သူ ဆြမ္းဆန္ထဲမွာ ၾကြက္ေခ်းတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လူသားအမ်ားစုကို အက်ိဳးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္ၾကီးကို ဆိုးသည္ဟု မဆိုလိုျခင္ပါ။

အေကာင္းအဆိုးသည္ ဒြန္တြဲ၍ ရွိတတ္ၾကသည္။ ေကာင္းျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာသူ အခ်ိဳ႕၏ မာယာေတာမွာ က်ဆံုးမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ရမည္မွာ မိမိတာဝန္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွ ေတြ႕ရွိလာနိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ အင္တာနက္ထဲတြင္ ျပန္လည္ေလ့လာနိုင္သည္။ 

အျခားသူမ်ား၏ သာဓကကို ေလ့လာ၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သံုးသပ္ ကာကြယ္နိုင္သည္။
အင္တာနက္ေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ျခင္း၊အင္တာနက္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးဥစၥာ လိမ္ညာခံရျခင္း၊အင္တာနက္ေၾကာင့္ ႏွလံုးသာ လိမ္ညာခံရ၍ စိတ္နွလံုး မသာမယာျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ထို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းနွင့္ အက်ိဳးရရွိျခင္းကို တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆၾကည့္ေသာ္ အက်ိဳးရရွိျခင္းသည္ ရာခိုင္နႈန္းမ်ားေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္သည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ေပးသည္ ဟူေသာ အဆိုကို ပယ္ခ်နိုင္ပါသည္။

မဥၨဴသကၠနတ္ပန္းကို အလိုရွိသူသည္ မဥၨဴသကၠနတ္ပန္းပြင့္ရာ နတ္ဘံုနတ္နန္းကို အေရာက္လွမ္းနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႕ ငရဲမီးကိုမွ အလင္းေရာင္ထင္ကာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူသည္ ငရဲပန္းရွိရာလမ္းကို စံျမန္းရန္ အားထုတ္ၾကပါသည္။

အင္တာနက္ကို နတ္တို႕ ေပးလာေသာ နတ္သုဒၶါဟု မွတ္ယူကာ ခ်ိဳျမိန္စြာ စားသံုးရင္း သင္ယူနိုင္သမွ်ကို သင္ယူ၊ေလ့လာနိုင္သမွ် ေလ့လာ၊ မွတ္သားနိုင္သမွ် မွတ္သား၊ပို႕ခ်နိုင္သမွ် ပို႕ခ် ၊ မွ်ေဝနိုင္သမွ် မွ်ေဝေပးရင္း မိမိတို႕ ရရွိလာသည့္ နတ္သုဒၶါရသာအင္ကို အျခားသူမ်ားပါ ခံစားသိရွိေအာင္ ျပန္လည္အသံုးခ်နိုင္ျခင္းျဖစ္ အင္တာနက္ေကာင္းက်ိဳးကို အသံုးခ်တတ္သူမ်ား ျဖစ္ေစလိုၾကပါသည္။

သို႕တည္မဟုတ္ တပါးသူ ဘဝပ်က္ျပားလိမ္ညာျခင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ကာ မိမိကိုယ္တိုင္ အပူမီးကို ပန္ဆင္မွန္းမသိ ပန္ဆင္ေနမိလွ်င္ေတာ့ မိမိသည္လည္း အလွည့္ ဆိုသည့္ စကားလံုးေအာက္၌ မိမိအသံုးျပဳခဲ့သည့္ အပူမီးေၾကာင့္ ထိပ္ေျပာင္ယံုသာမက တစ္ကိုယ္လံုးပါ ေလာင္ကၽြမ္းနိုင္ပါသည္။လွည့္ျဖာတတ္သူသည္ မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္ လွည့္ျဖာမည္ပင္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းက်ိဳးကို အလိုရွိသူသည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ သယ္ေဆာင္ယူသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိအလိုရွိရာကို သယ္ေဆာင္ယူၾကရင္း

အင္တာနက္သည္ လူသားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္သည္”

ဟု ေထာက္ခံအဆိုျပဳၾကရေအာင္။
အဆိုတင္သြင္းသူ

..... (¯`v´¯)♥

.......•.¸.•´

....¸.•´

... (

☻/

/▌♥♥

/ \ ♥♥ ေမသဇင္

0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္