Followers

Monday, 16 April 2012

ေရႊျမိဳ႕ေတာ္တြင္ နာယူရန္ သၾကၤန္တြင္း တရားေတာ္မ်ား


အရွင္ဥာဏိက ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သီလပါရမီ

သီလကုိ ျမန္မာမႈျပဳရမည္ဆုိလွ်င္ ကုိယ္က်င့္တရားဟု လြယ္လြယ္ျပန္လွ်င္ အတုိခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္ဟု ထင္ပါသည္။ လူတုိင္းသည္ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးတတ္သည္။ လူတုိင္းကုိလည္း ကုိယ္က်င့္တရားဆုိသည့္ ေပတံမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာမႈမ်ား ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေနျဖင့္ သီလဆုိသည္ လူ႔ဘဝ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းခုိင္မာမွသာလွ်င္ ဘဝအတြက္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ရာမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနပါလိမ့္မည္။ ဒါသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အရာေရာက္သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶအေနျဖင့္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထား သည့္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ သီလတည္းဟူေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ အခုိင္မာဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အသက္ႏွင့္ပင္ လဲၿပီး အတုယူစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ခုိင္မာေသာ တိက်ေသာ၊ ေသခ်ာေသာ၊ မပ်က္မစီးေသာ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ မွတ္တုိင္ကုိ စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သီလကုိေတာ့ စာရိတၱ၊ ဝါရိတၱစသည္အားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ငါးပါးသီလ ေလာက္ကုိပဲ ေျပာလွ်င္ လုံေလာက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဗုဒၶအေနျဖင့္ေတာ့ ငါးပါးသီလေလာက္သည္ ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ခုိင္မာ ခဲ့သည္။ ၿမဲၿမံခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္အေနျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ဘဝမွာပင္ အလုိနည္းသည္။ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္မႈမ်ဳိး မရွိ။ သန္႔စင္ေသာ၊ ၾကည္လင္ေသာ ဣေျႏၵမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းကုိလည္း ဘဝတုိင္း တည္ေဆာက္သည္။ ျပည့္စုံသည္။ မတရားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ဳိးစုံကုိ ဖယ္ေရွာင္သည္။ ရံြမုန္းသည္။ မိမိအေနျဖင့္ သူတစ္ပါးဆုိသည့္ ပရ ဟိတအတြက္ အက်ဳိးရွိမည္၊ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိအသက္ကုိပင္ ပဓာနမထားဘဲ ျပဳမူေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့ရွိသည္။ ႏူးညံ့သည္။ သိမ္ေမြ႕သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့မွ် ဖ်ံမက်တတ္မႈမ်ားသည္။ ဘုရားအေလာင္း၏ စစ္ မွန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒါကုိ အတုယူရမွာလည္း ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္နာယူရန္>>>>>>>>>>>>သက္ပိုင္ရဲ(ရဲရင့္ေခါင္)၏
ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္ဆိုတာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ဆုိတာ
ဗုဒၶဘာသာဟူသည္ အဘယ္နည္း … ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမဟူသမွ် ဘုရားရွင္ေတာ္ၿမတ္ ေဟာေၿပာ
ဆုံးမေတာ္မူအပ္ေသာ ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမစကားေတာ္ဟူသမွ်သည္… ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚပါသည္…..
၄င္းကိုအဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ Buddhism or Buddha’s Teaching ဟုဆုိသည္.. ဗုဒၶဘာသာ၏
အနက္အဓိပၸါယ္ကုိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆုိေသာေ၀ါဟာရ၏အနက္
အဓိပၸါယ္ကိုလည္း နားလည္ထားသင္႔သည္… ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင္႔ ထပ္တူညီေသာ
ပိဋကတ္စာေပ အသုံးအႏႈန္းမွာ ဥပါသကဆုိေသာ ေ၀ါဟာရပင္ၿဖစ္သည္.. ဥပါသက၏ အဓိပၸါယ္မွာ
ရတနာသုံးပါးကုိကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္သူကိုဆုိသည္….
ဗုဒၶဘာသာ၀င္သမုိင္းတြင္ ပထမဆုံး ဥပါသကမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ႔ တပုႆနွင္႔ဘလႅက ကုန္သည္ ညီေနာင္ကုိ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းသိမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္.. ၄င္းတုိ႔ ညီေနာင္ႏွစ္ဥိးသည္ ဗုဒၶၿမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေတြ႔စဥ္
အခါက သံဃာဟူ၍ မရွိေသးသၿဖင္႔ ဗုဒၶႏွင္႔ဓမၼကိုကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္ထားၿပီး
ရတနာႏွစ္ပါး အေပၚသရဏဂုံေဆာက္တည္ခဲ႔ၾကရသည္.. ေနာက္ပုိင္း ဘုရားရွင္၏တပည္႔ေတာ္ ရဟန္း
သံဃာမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ကား ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ ဆုိေသာ ရတနာၿမတ္သုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍
ဆည္းကပ္ပါ၏ဟု စိတ္တြင္ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ၿပီးသူကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု ေခၚဆုိပါသည္..
ဒီေလာက္ဆုိရင္ဗုဒၶဘာသာ နွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကုိ ေသခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ ေလာက္ပါၿပီ…
သရဏဂုံအေၾကာင္း

ဆက္လက္ေလ့လာရန္>>>>>>>>>>


moe win ၏ က်ေနာ္သိေသာ ဗုဒၶဘာသာ
အထူးသျဖင့္........
ွဗုဒၶဘာသာသည္ ဘုံုဘဝကို ေတာင္းတ ေမ်ွာ္လင့္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ကုသိုလ္ လုပ္ရန္မဟုတ္ ငရဲႏွင့္ ေခ်ာက္ထားရဳ္ ေၾကာက္လန့္ေသာေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္ၿခင္းမဟုတ္ ဧကန္ အမွန္အားျဖင့္ မလုပ္ထုိုက္ေသာ အလုပ္ မက်ဴးလြန္ထုိက္ေသာ အမႈကိစၥဟု ကိုယ္တုိင္သံုးသပ္ နာလည္ေသာအားျဖင့္ မလုပ္ၿခင္း အသိႏွင့္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္းသာ ဗုဒၶဘာသာ မွန္သည္ ငရဲႏွင့္ လွန္ ့သျဖင့္ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္မႈသည္ မူမွန္ေသာ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ မဟုတ္ ေၾကာက္ရဳ္သာ ေရွာင္ၿခင္း ျဖစ္သည္ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံေသာ သီလသေဘာ မဟုတ္ေပ။
ထုိငရဲေၾကာက္ရဳ္ ေရွာင္ၾကဥ္ေနသူသည္ ငရဲႏွင့္ မေၿခာက္ ငရဲမၾကီးဟု ဆုိက က်ဳးလြန္ ျပစ္မွားမည့္ သေဘာထဲက ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ငရဲၾကီးမွာေၾကာက္ရဳ္ ေရွာင္ၾကဥ္ေနရ သူႏွင့္ ငရဲကို ဂရုမစိုက္ဘဲ မလုပ္အပ္ မက်ဴးလြန္ထုိက္ေသာ တရားဟု သေဘာေပါက္သျဖင့္ ေရွာင္ၿခင္းသည္ အလြန္ၿခားနားသည္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မလုပ္အပ္ေသာ တရားကို စာနာေထာက္ထားရဳ္ ေရွာင္ၿခင္းကိုသာ သီလအျဖစ္ လက္ခံသည္ ထုိ ့အတူ ကုသိုလ္ ျပဳမႈသည္လည္း ဝဋ္သံုးပါး က်ွ္သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္လုိရဳ္ သာလွ်င္ အားထုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုသုိလ္ကိုသာ ဗုဒၶဘာသာက လက္ခံသည္ ။
ဆက္လက္ေလ့လာရန္ >>>>>>>>>>>>>

win min ၏
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒမ်ား

ပန္းန႔ံထက္ သီလနံ႔က ပုိေမႊး
အပၸမေတၱ အယံ ဂေႏၶာ၊ ယြာယံ တဂရစႏၵနံ။
ေယာ စ သီလ၀တံ ဂေႏၶာ၊ ၀ါတိ ေဒေ၀သု ဥတၱေမာ။
(ဓမၼပဒပါဠိေတာ္)
ေတာင္ဇလပ္ပန္း စႏၵကူးပန္းတုိ႔၏အနံ႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေမႊး၏။ သီလရွိသူတုိ႔၏ သတင္းအနံ႔
သည္ ထူးကဲ လြန္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ နတ္ျပည္ ျဗဟၼျပည္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႀကဳိင္လွဳိင္၏။

Faint is the fragrance of tagara and sandal, but excellent is the Fragrance of the virtuous,
wafting even amongst the gods
ေမာင္ခ်စ္ခင္၏
ဗုဒၶဘာသာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာ တို႕တာဝန္ျဖစ္သည္
ဗုဒၶဘာသာကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာတုိ့တာ၀န္ၿဖစ္ေပသည္

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ဳိးစုံကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ၿပဳထားသည္။ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ဳိးစုံလည္း
ရွိသည္။အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာ
သာကုိ အမ်ားစုံ ကုိးကြယ္ၾကသည္။သုိ့ရာတြင္ အခ်ဳိ့မွာဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶအေၾကာင္းကုိ မသိသူမ်ားလည္းရွိသည္။ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအေနၿဖင့္
ဗုဒၶအၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။
ဗုဒၶအေၾကာင္းကုိ မသိၿခင္းမွာ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ ငါးရာငါးဆယ္ဇတ္ေတာ္မ်ားကုိ မဖတ္ေတာ့ပဲ အခ်စ္၀တၱမ်ား
ပာာသမ်ားကုိသာဖတ္ေနၾကသည္ကုိေတြ့ရ
သည္။
တရားရွာလိုသူအေပါင္း ေက်နပ္နိုင္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ရွင္။

..... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥ ေမသဇင္0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္