Followers

Thursday, 16 June 2011

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ (၇)ေန႔ ဘုရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀

Type your summary here

(ၾကာသာပေတးေန႔)
သံုးလူ႕ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္ စၾကာ၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာရံုးစုေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊

ရတုနဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ ႂကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေႁမ့ၾကည္ျဖဴ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းဖို႔

ကိန္းပါကို။ 

(ေသာၾကာေန႔) 
သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ႀကံဳ၊ 

ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေႁမ့စံုစီ၊ လံုမၸနီ၌ မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ 

နတ္လူေအာင္ၿမိဳ႕၊ လမ္းပါကို။ 

(တနလၤာေန႔) 


ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုႏြယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ 

ဆယ့္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘံုးသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုး၀ယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ 

နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေ၀ပိုက၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေႁမ့ရဂံု၊ 

ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုၿမိဳင္ပင္ရိပ္ခန္းမွာကို…။ 

(ဗုဒၶဟူးေန႔) 


ေတာရပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ပံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ႀကံဳက၊ 

ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေႁမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ 

ေရႊေညာင္ပင္ႀကီး၊ ဗိမာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ 

ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ 

ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ၿငိမ္းပါကို… ။ 

(စေနေန႔) 


ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ 

ငါးပါး၀ၢီ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ 

ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔၀ယ္၊ 

ေႂကြ႕ေႂကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ 

တရားနတ္စည္ ရြမ္းတယ္ကို…။ 

(အဂၤါေန႔) 


တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရြမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတိုက္၀ယ္၊ 

ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ 

ေဆာင္ပို႔ၿပီးကာ၊ ၀ါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည့္ႂကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္၀ယ္၊ 

နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုႆိႏၷာရံု၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေႁမ႔နိဗၺဴ၊ 

စံေတာ္မူသည္၊ ၀န္းဆူေသာင္းလံုးေက်ာ္တယ္ကို…။ 

(တနဂၤေႏြေန႔) 


နိဗၺဴစံၿပီး၊ ရႈမအီသား၊ သဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ႀကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္၊ 

ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဉာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ 

ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ႂကြင္းတယ္ကို…။
 
ထိုခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေႁမ႔ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရံုယူလ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ 


ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို၊ သံုးပါးမွန္စြာ၊ ၀ႏၵာနာႏွင့္၊ သဒၵါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း 

ႂကြယ္ေစေသာ္ … 

အဆံုးဘ၀၊ တိုင္ျပန္ကလည္း၊ ပညာ့အရာ၊ ဘိဓမၼာႏွင့္၊ ေၾကညာေက်ာ္ၾကား၊ လူအမ်ားကို၊ တရားစည္ႀကီး၊ 


ဖိန္႔ဖိန္းတီး၍၊ မီးဆယ္တစ္တန္၊ ၿငိမ္းရာမွန္သည္၊ နိဗၺာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေရာက္ေစေသာ္…။ 

ဤတြင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ (၇)ေန႔ဘုရားရွိခိုးၿပီး၏။ 


************ လြမ္းရီးသည္ ************

0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္