Followers

Wednesday, 14 November 2012

ကပ္လွ်က္ ေျခလွမ္းမ်ားယေန႔ ” ပစၥဳပၸန္မွာ လွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းတို႔အား ေခတၱခဏ ရပ္၍ ။ အတိတ္သို႔  ေခတၱခဏ ျပန္ေတြးၾကည့္မိပါသည္ ။ 

ငါ ”  ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  ေကာင္းမႈ  မေကာင္းမႈ တို႔သည္ ။ ငါ လွမ္းေနေသာ  ေျခလွမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ။ ဘယ္ေျခလွမ္းၿပီးလွ်င္ ။ 

ညာေျခသည္  သူ႕အလိုလို  လွမ္းလာသကဲ့သို႔ ။ ေကာင္းမႈ မေကာင္မႈတို႔သည္ ၊ ငါ၏ လွမ္းေနေသာ  

ေျခလွမ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ။ သူ႔အလိုလို လိုက္ပါ၍ လာလိမ့္မည္ . . . . . . . ။
(လြမ္းရီးသည္ ..)

0 comments:

Post a Comment

စာေပႏွစ္သက္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္